Орієнтований розподіл обсягу державного замовлення на базі повної загальної середньої освіти денної та заочної форм навчання на 2017/2018 навчальний рік

Факультет

Код та найменування спеціальності

Форма
навчан.

Держ.
замовл.

1

2

3

4

ГЕОГРАФІЧНИЙ

101 Екологія

денна

 макс. 18*

заочна

 макс. 3*

242 Туризм

денна

 макс. 10*

заочна

 макс. 3*

014.07 Середня освіта (Географія)

денна

 5

заочна

 2

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

денна

 20

заочна

 0

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

денна

 30

ІНОЗЕМНИХ МОВ

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

денна

  25

035.04 германські мови та літератури (англійсько-український переклад)

 макс 28*

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька))

денна

  10

ІСТОРИЧНИЙ

014.03 Середня освіта (Історія)

денна

 39

заочна

 0

МИСТЕЦТВ

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

денна

 5

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 5

022 Дизайн

 2

026 Сценічне мистецтво

 4

ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

053 Психологія

денна

 макс 20*

заочна

 макс. 5*

231 Соціальна робота (Соціальна робота)

денна

 макс. 16*

заочна

 макс. 4*

013 Початкова освіта

денна

 20

заочна

 5

012 Дошкільна освіта

денна 10

заочна

 0

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ

014.08 Середня освіта (Фізика)

денна

 13

014.04 Середня освіта (Математика)

денна

 30

014.09 Середня освіта (Інформатика)

денна

 16

ФІЛОЛОГІї І ЖУРНАЛІСТИКИ

061 Журналістика (Журналістика)
 

денна

 2

заочна

 0

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

денна

 37

заочна

 5

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

денна

 15

заочна

 10

017 Фізична культура і спорт

денна

 10

заочна

 0

016 Спеціальна освіта (Фізична реабілітація і валеологія)

денна

 5

заочна

 0

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ

014.06 Середня освіта (Хімія)

денна

 14

014.05 Середня освіта (Біологія)

денна

 25
заочна 3

* - точна кількість визначається згідно загальнодержавного широкого конкурсу Орієнтований розподіл обсягу державного замовлення на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" денної та заочної форм навчання на 2017/2018 навчальний рік

Факультет

Код та найменування спеціальності

Форма
навчан.

Держ
замовлення

ГЕОГРАФІЧНИЙ

242 Туризм

денна  
заочна  
014.07 Середня освіта (Географія)

денна

5

заочна

2

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

денна 20
заочна 10
015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

денна

30


015 Професійна освіта (Транспорт)

денна

15

МИСТЕЦТВ

022 Дизайн денна 3
025 Музичне мистецтво денна  
заочна  

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

денна 10

заочна

0

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

231 Соціальна робота (Соціальна робота)

денна

15

заочна

0

013 Початкова освіта

денна 15
заочна 6
012 Дошкільна освіта

денна

10

заочна

0

ФІЛОЛОГІї І ЖУРНАЛІСТИКИ

061 Журналістика (Журналістика)

денна

3

заочна

0

ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ

014.05 Середня освіта (Біологія)

денна

10

заочна

5

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural Natural